Det betyder det at vinde hævd over jord

0 Comments

Inden for den danske ejendomsret findes der en lang række forhold, regler og termer, man bør holde styr på – især hvis man begiver sig ind på området for hævd.

 

Som begreb dækker hævd over den proces, hvor en person får overdraget ejendomsretten eller en anden form for berettigelse til en anden persons ejendom. En person kan således opnå ejendomsretten eller rettighederne til et stykke jord, som man ikke er primær ejer over, når visse betingelser opfyldes.

 

For at vinde hævd over jord kræver det imidlertid, at man over en længere periode har brugt eller rådet over en andens ejendom eller udstykning. Dette er dog en oversimplificering af reglerne, da mange andre forhold og vilkår også kan have indflydelse på, hvorvidt det er muligt at føre og vinde en sag om hævd.

Professionel vejledning og sagførelse

Når man fører en sag om hævd, er det nødvendigt at inddrage en professionel landinspektør, som kan stå for opmåling af marker og jord, samt for at fastlægge de gamle skelafmærkninger og stedfæste de nye.

 

En landmåler står imildertid også til rådighed i forbindelse med vejledning og mægling mellem de involverede parter i en hævdsag, således dialogen er saglig, og processen følger de gældende retningslinjer.

 

Det er muligt for privatpersoner både at modtage uforpligtende råd og vejledning om hævd hos de nordjyske landindspektørfirma, Land & Skel, ligesom det også er muligt at lade firmaet føre hele sagen for dig.

Hvad er en landmåler?

En landmåler, eller en landinspektør, har mange forskellige funktioner, og udover at bruge en landinspektør til opmåling af skel og til at vurdere sager om hævd, arbejder denne generelt med alle typer af ejendomsopgaver.

 

Det kan for eksempel være udarbejdelse af matrikelkort, kloakering og byplanlægning, samt mange andre praktiske og bygningsjuridiske forhold.

 

En landinspektør varetager landmålingsopgaver for både private, offentlige institutioner og entreprenørfirmaer og sørger for, at alle processer, registreringer og tilladelser foretages i henhold til gældende love og regler på området.

 

Og regler er der imidlertid mange af, hvorfor det kan være svært at navigere i alle de servitutter, deklarationer og retningslinjer, der er tinglyst eller dikteret i de forskellige forurenings- og naturbeskyttelses love.

 

Derfor er det altid en god idé at rådføre sig med eksperter på området, så man ikke pludselig befinder sig i en uheldig eller direkte ulovlig situation. Med et professionelt landinspektørfirma bag sig, er man sikret, at alting forløber, anmeldes og noteres efter hensigten, samtidig med at man ikke risikere at spilde unødvendigt mange ressourcer.